Bởi {0}
logo
Xuzhou Haoyi Construction Machinery Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Xe tải nền tảng trên không, Cần cẩu xe tải, Cần cẩu đón, Cần cẩu biển, Cần cẩu thủy lực
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Xe tải vận hành ở trên caoFull customizationAnnual export US $3,217,000Total staff (67)Supplier assessment procedures